huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

กิจกรรม ดูทั้งหมด

จัดระเบียบป้ายโฆษณาที่ติดตั้งโดยผิดกฎหมายในที่หรือทางสาธารณะ

Update 12/06/2567 10:24:54

จัดระเบียบป้ายโฆษณาที่ติดตั้งโดยผิดกฎหมายในที่หรือทางสาธารณะ หากผู้ใดลักลอบติดป้ายโฆษณาในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจะ…

..ดูเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ปร…

Update 10/04/2567 17:58:00

..ดูเพิ่มเติม

อบต.ห้วยยาบ จัดพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรด…

Update 10/04/2567 17:55:00

..ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา ดูทั้งหมด

งานกิจการสภา ดูทั้งหมด

ข่าวประกาศจาก EGP ดูทั้งหมด

ลิงค์ภายนอก