huaiyap_lp@hotmail.com 053-984159-60 ต่อ 11 สำนักปลัดฯ

กิจกรรม ดูทั้งหมด

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

Update 25/09/2566 11:58:00

..ดูเพิ่มเติม

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ สม…

Update 25/09/2566 11:55:00

..ดูเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กและเยาวชน เ…

Update 23/09/2566 11:45:00

..ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา ดูทั้งหมด

งานกิจการสภา ดูทั้งหมด

ข่าวประกาศจาก EGP ดูทั้งหมด

ลิงค์ภายนอก